Monday, 7 March 2011

umm apaa akuu na cytaa ekk ?
akuu sukaa lha cytaa lamm blogg neyy ..
hepy sanadd bulee luahh ann perasaan kadalamm neyy ! ngeeeee ~
akuu now nan dea kekadang ukee kekadang cam hampehh ..
tapelhaa akuu trymaa toe dugaan dlam 'couplee' ..
akuu taw wlawponn dea slaluu uad akuu nangess , tapy dea sygs kaa akuu !
(weekkkk perasan ! )
umm ntaa lhaa faraa uii ..
dasyatt woo dugaan chentaa kamiee !
tapelhaa akuu takesahh sanadd ..
akuu sygs dea sanaddsanadd !


                                          

No comments:

Post a Comment